Vrané nad Vltavou Oficiální stránky obce
youtube

Obsah stránky

Jak je to s opravou silnice do Skochovic

sobota, 20. leden 2024 | ZPRÁVY Z RADNICE

Jak je to s opravou silnice do Skochovic

 

Vážení občané,

často se dotazujete, jak je to s plánovanou opravou komunikace vedoucí do Skochovic, jejíž stav si již o rekonstrukci volá. Přinášíme vám informace o aktuální situaci a plánovaných úpravách na komunikacích v ulici Nádražní, U Elektrárny a Vltavská.

Obec rekonstrukci komunikace již dlouhodobě plánuje, příprava projektové dokumentace byla zahájena v roce 2017, v roce 2022 bylo vydáno stavební rozhodnutí na rekonstrukci komunikací v ulici Nádražní, U Elektrárny a Vltavská. Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy v daném úseku o celkové délce 1,452 km, šířce 6 m, včetně řešení likvidace dešťových vod, výstavby chodníků o min. šířce 1,5 m, parkovacích stání, přechodů pro chodce a 4 opěrných zdí. Bylo nutné vyřídit smlouvy o věcných břemenech se všemi majiteli dotčených pozemků, souhlasy vlastníků okolních pozemků. Stavba je v blízkosti pozemků Českých drah, další pozemky patří Povodí Vltavy.  Takto rozsáhlá rekonstrukce vyžaduje finance v odhadované výši 60 mil. Kč. Realizace celého úseku je finančně náročná a nemožná bez financování z dotací.

Realizace rekonstrukce je naplánovaná v několika etapách, v roce 2023 byla podaná žádost o dotaci na rekonstrukci části komunikace v ulici Nádražní od nádraží k elektrárně. Z důvodu velkého převisu žádostí obec dotaci neobdržela. Vzhledem k velkému pohybu chodců v komunikaci v úseku od vlakového nádraží k elektrárně je nutné vybudovat také nový chodník.  Na chodník je samostatné stavební povolení, žádost o dotaci na výstavbu chodníku byla podána v roce 2021, dotaci obec bohužel také neobdržela.

Obec se rozhodla první etapu rekonstrukce komunikace i chodníku v úseku od nádraží k elektrárně realizovat z vlastních zdrojů. Předpokládáme, že v březnu začne výstavba chodníku a bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce komunikace v tomto úseku. Financování této etapy se předpokládá do výše 20 mil. Kč. 

Nadále budeme pokračovat v úsilí získat dotaci na další část rekonstrukce komunikace v úseku od elektrárny směrem ke Skochovicím. Držme si pěsti, ať máme více štěstí v dotačním řízení. Věříme, že se nám podaří postupně rekonstrukci zvládnout.

Rada obce Vrané nad Vltavou

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.