Obsah stránky

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Jak podat žádost o informaci?

Každá fyzická i právnická osoba může žádat o informaci ústně, písemně, elektronickou poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována. V žádosti musí být uvedeno jméno, příjmení nebo název organizace vč. celé adresy a datum podání.
 

Evidence žádostí o informaci:

Budova Obecního úřadu Vrané nad Vltavou v kanceláři podatelny. Číslo telefonu 257 760 351.
 

Adresa Obecního úřadu Vrané nad Vltavou:

Obecní úřad Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46  Vrané nad Vltavou
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz
Datová schránka: jr6bgyi
 

O co můžete žádat? A co se nedovíte?

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

  • těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
  • utajovaných skutečností (zákon č. 148/1998 Sb., tj. údaje z matriky, evidence pobytu občanů, voličských seznamů...)
  • informací dotýkající se ochrany osobnost a soukromí
  • informací ohrožujících obchodní tajemství
  • informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
  • vnitřních pokynů a personálních předpisů

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/99 Sb.

Tento formulář je pouze vzorový, žadatel o informace není povinen při podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. tento formulář bezpodmínečně použít.

Plné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Metodický pokyn Vlády ČR, ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při poskytování informací. Pokyn obsahuje kromě jiného i vysvětlení základních pojmů.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.