Obsah stránky

Odpadový dvůr

Odpadový dvůr je umístěn přibližně ve středu obce v ohrazeném prostoru pod hřbitovem.

Obsluha: Jiří Hárovník, Otakar Sedlák, Ladislav Volšička

Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 15:00 - 18:00  (od 1. listopadu do 31. března pouze od 14:00 do 17:00)
Sobota: 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

O svátcích je odpadový dvůr uzavřen!

Na odpadovém dvoře je možné ukládat tyto odpady:

 • kovový odpad
 • objemný smíšený
 • papír
 • plasty
 • sklo
 • nebezpečný odpad
 • elektroodpad
 • bioodpad
 • tuky a oleje (rostlinného původu)

Ceny za uložení nebezpečných odpadů:

 • Pneumatika osobního automobilu (bez disku) - 30,- Kč/ks
 • Barvy, lepidla, rozpouštědla - 8,- Kč/kg
 • Kovové obaly znečištěné škodlivinami - 8,- Kč/kg
 • Plasty znečištěné škodlivinami - 8,- Kč/kg
 • Fotochemikálie - 8,- Kč/kg
 • Léky - 18,- Kč/kg
 • Lednice - zdarma
 • Elektronika (televize) - zdarma
 • Zářivky - zdarma

Elektroodpad musí být kompletní! Pokud budou některé součásti demontované, cena je:

 • Lednice - 100,- Kč/ks
 • Ostatní elektroodpad - 30,- Kč/ks

Velkoobjemový odpad:  500,- Kč/ 1 m3  nebo 50,- Kč/ 0,1 m

Při odkládání velkoobjemového odpadu (například sedačky, skříně, nábytek, okna, atd.) bude vybírán poplatek za demontáž. Výše poplatku je závislá na velikosti a pracnosti rozebíraného kusu, v rozmezí 30,- až 150,- Kč.

Ostatní odpady lze na sběrném dvoře ukládat bez zpoplatnění po předložení dokladu o úhradě poplatku za komunální odpad.

Odpadový dvůr je určen pro ukládání odpadů, které občané nemohou odložit do popelnice. Odpadový dvůr není určen pro ukládání odpadů vznikajících při podnikatelské činnosti, stavební suť a jiný stavební odpad.

V obci na odpadovém dvoře je nově umístěn kontejner sloužící ke sběru použitých kuchyňských olejů a tuků. Do kontejnerů mohou být odkládány pouze oleje a tuky rostlinného původu, a to v uzavřených PET lahvích.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.