Vrané nad Vltavou Oficiální stránky obce
youtube

Obsah stránky

Knihovna

Zřizovatelem Obecní knihovny je obec Vrané nad Vltavou. Obecní knihovna ve Vraném nad Vltavou je umístěna v centru obce v bývalé budově Mateřské školy (č.p. 330) v Březovské ulici. V knihovně probíhají setkání s dětmi z prvního stupně základní školy, družinou, mateřskou školou a občanským sdružením pro předškolní děti. Díky těmto setkáním je v naší knihovně přihlášeno dost dětí ze Základní školy ve Vraném nad Vltavou i přilehlých obcí. Možnost internetu u nás využívají jak děti, tak i dospělí návštěvníci knihovny. V současnosti je knihovna vybavena moderním knihovnickým mobiliářem, na který jsme získali finanční prostředky díky dotačnímu titulu Středočeského kraje.

Provozní hodiny:
úterý 15.00 - 18:00 hodin

Registrační čtenářské poplatky :
čtenář do 15 let (děti)     ročně 10,- Kč
čtenář student                 ročně 20,- Kč
čtenář - dospělí                ročně 80,- Kč
čtenář - důchodce          ročně 20,- Kč

Výpůjční služby:
Meziknihovní výpůjční služby
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu)

Další služby:
tisk 1 strana A4 černobíle - text           2,- Kč
tisk 1 strana A4 barevně                       20,- Kč
skenování 1 strana A4                            2,- Kč

Přestupky proti knihovnímu řádu - sankce:
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty)   6,- Kč dosp.   5,- Kč děti
2. upomínka (14 dní po výp.lhůtě)                             15,- Kč             8,- Kč
3. upomínka (28 dní po výp.lhůtě)                            20,- Kč            15,- Kč
Doporučený dopis (předžalobní výzva)                   300,- Kč         300,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu   20,- Kč

Ztráta knihy : zakoupení nového titulu (úhrada nákladů na jeho pořízení)
+ manipulační poplatek k ceně knihy 25,- Kč za zpracování

V roce 2005 naše Místní knihovna slavila výročí - 100 let od svého založení. K tomuto výročí byl uspořádán den otevřených dveří a to 26. listopadu 2005 přímo v knihovně. Mezi návštěvníky nechyběla ani paní starostka Bohuslava Chvátalová, místostarostka Martina Filipová a bývalá dlouholetá knihovnice paní Marta Oplová.

Pro všechny návštěvníky krásně recitovaly děti z páté třídy pod vedením paní učitelky Vlasty Smetanové. Hudební produkce byla od dětí ze Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Edity Škodové. Byl to opravdu krásný hudební zážitek.

Návštěvníci si mohli prohlédnout kroniku místní knihovny, kroniku obce Vrané nad Vltavou a mnoho fotografií a dokumentů z historie knihovny a obce.

V roce 2007 obec, s využitím dotace, realizovala akci 'Připojení k internetu a možnost využití našimi čtenáři' z Fondu kultury Středočeského kraje ve výši 70.000,- Kč. Byly zakoupeny dva počítače, dvě tiskárny a nábytek pod PC. Počítače jsou připojeny k internetu a v rámci provozních hodin místní knihovny jsou bezplatně k dispozici občanům Vraného nad Vltavou.

V knihovně probíhají různé akce pro děti a mládež např. čtení dětem, Noc s Andersenem, exkurze dětí z mateřské školy a základní školy a další.


Obecní knihovna se v roce 2021 přestěhovala do spodní budovy MŠ z prostoru nad školní jídelnou.  Nyní má k dispozici krásné a prosvětlené místnosti. Díky tomu mohla být v knihovně výstava betlémů a cestovatelská beseda, které jistě nebudou poslední. Také pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského se již konalo v červnu 2022 v nové knihovně.

Vaše knihovnice Jana Janauerová a Eva Šustová


Kontakt na knihovnice:

Tel: 257 713 770 (pí. Janauerová)
E-mail: pokladna@vranenadvltavou.cz

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.