Obsah stránky

Oznámení - dne 14.3.2023 bude pracovníky Povodí Vltavy, s.p. provedena aplikace stopovací látky „Sulforhodamin G“ do Vltavy pod vodním dílem Vrané nad Vltavou za účelem provedení testovacího pokusu

pondělí, 13. březen 2023 | ÚŘAD INFORMUJE

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava
pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

Dne 14.3.2023 bude provedena aplikace stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného
vodního toku Vltava pod VD Vrané nad Vltavou za účelem provedení testovacího pokusu, který
upřesní rychlost postupu havarijního znečištění ve vodním toku.

Výsledky pokusu budou následně využity pro kalibraci modelu šíření znečištění a v případě vzniku
havarijního znečištění vody ve významném vodním toku Vltava využity pro včasnou informovanost
subjektů nacházejících se směrem po toku a pro přijmutí opatření k nápravě vedoucí k omezení či
úplné eliminaci škod.
Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je toxikologicky zcela
nezávadná. Lze ji dobře detekovat pomocí optoelektronických sond nebo laboratorní analýzou a je
velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhých úsecích vodních toků. V roce 2012 byly na
významném vodním toku Vltava s úspěchem provedeny 2 stopovací pokusy s touto látkou za
nízkého a středního průtoku. Nyní se předpokládá průtok v profilu Praha Malá Chuchle ve výši cca
300 m3/s. Stopovací látka způsobí v místě aplikace změnu barvy vody na oranžovou, ale toto
zbarvení není po několika kilometrech již pouhým okem viditelné.
Kontakt po dobu provádění pokusu: Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
tel: 724 067719, email: dispecink@pvl.cz

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.