Obsah stránky

Schválený rozpočet obce pro rok 2024

čtvrtek, 18. leden 2024 | ZPRÁVY Z RADNICE

Na prosincovém jednání zastupitelstva obce byl schválený navržený rozpočet pro rok 2024. Zajímá vás, co tvoří plánované příjmy obce a jaké výdaje obec pro rok 2024 plánuje?

Příjmy obce byly schváleny ve výši 98,5 mil. Kč.

64% příjmů tvoří příjmy daňové, vycházející z odborných predikcí Ministerstva financí, tj. příjmy z titulu vybraných daní z příjmů, DPH a daně z nemovitostí. Ostatní příjmy obecního rozpočtu tvoří příjmy z místních poplatků, z pronájmu nemovitostí, za sběr odpadů a ostatní příjmy. Součástí plánovaných příjmů je také získaná dotace ve výši 24 mil. Kč na modernizaci učeben v základní škole.

Výdaje obce byly schváleny ve výši 143,9 mil. Kč.

Plánované investice a opravy představují 73 % celkových naplánovaných výdajů.

Ostatní výdaje v rozpočtu obce tvoří výdaje na provoz obce a transfery příspěvkovým organizacím  (ZŠ, MŠ, školní jídelna, ZUŠ) a neziskovým organizacím.

Výdajová strana rozpočtu obce pro rok 2024 počítá s realizací těchto významných investic:

  • Modernizace učeben v ZŠ - 30 mil. Kč
  • Stavba kanalizace v ulicích Větrná, Akátová, Ke Zvoli, Jedlová, za OÚ ad. – 14,15 mil. Kč
  • Stavba vodovodu v ulicích Větrná, Akátová, Ke Zvoli, Jedlová, za OÚ ad. – 14,15 mil. Kč
  • Oprava silnice v ulici Nádražní (od nádraží k elektrárně) včetně parkovacích míst – 11,4 mil. Kč
  • Vybudování chodníku v ulici Nádražní (od nádraží k elektrárně) včetně přeložky ČEZ a Cetin - 8 mil. Kč
  • Nákup budovy pošty - 5 mil. Kč
  • Výměna světel veřejného osvětlení – 2,5 mil. Kč
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.