Obsah stránky

Vyjádření starostky obce k dopisu zaměstnanců ZŠ Vrané

neděle, 26. červen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se vyjádřila ke zveřejnění dopisu některých pedagogů a zaměstnanců základní školy.

Paní ředitelka Mgr. Daniela Pořízková se písemně dne 24. 6. 2022 vzdala funkce ředitelky školy bez udání důvodu. Podotýkám, že to není zřizovatel, který paní ředitelku odvolává. Vzdání se funkce ředitelky školy bylo doručeno zřizovateli v době, kdy je škola  žalována u soudu o náhradu nemateriálních újem, ve výši miliónů korun, čj.: 0911/2022/OU.

Pedagogové a zaměstnanci školy, kteří podepsali uvedený dopis a rozeslali jej prostřednictvím elektronické žákovské knížky rodičům, uvádějí, že byli svědky opakovaného nemorálního jednání, uměle vykonstruovaných problémů a urážek proti osobě ředitelky školy.  Je to nepravdivé a ničím nepodložené tvrzení. Zdůrazňuji, že jsem s ředitelkou školy nikdy nejednala mezi čtyřma očima, (krom prvního setkání a jednoho setkání na její žádost), vždy za přítomnosti třetí osoby, a to na základě informací o jejím problematickém vztahu se zřizovatelem na předchozím působišti, kdy byla ředitelkou mateřské školy ve Vestci. Vždy jednal zřizovatel (celá rada obce) většinou za přítomnosti obou zástupkyň školy. Nicméně u žádného setkání s ředitelkou školy nebyl přítomen nikdy nikdo z  pedagogů školy, podepsaní pedgogové nemohli být tedy ničeho svědky a ke všemu ještě opakovaně. Vyzývám je tedy o vysvětlení jakého konkrétního neetického jednání vůči ředitelce školy byli osobně opakovaně svědky?

Inspekční kontroly ve škole se uskutečnily na základě podaných stížností rodičů, nikoli zřizovatele,  povinnost  ročních veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací je dána zákonem.

Zřizovatel, tedy obec, doslova „vybojoval“ dotaci na půdní vestavbu školy, jednalo se o investici ve výši téměř 24 mil. Kč. Další dotaci zísal na výstavbu nové mateřské školy ve výši 54 mil. Kč,  připravil a podal žádosti o dotace na stavbu sportovní haly. Osobně jsem  v květnu tohoto roku řešila přípravu žádostí o dotace na modernizaci tříd v základní škole s některými pedagogy a zástupkyní školy, poté co paní  ředitelka odmítla na přípravě žádostí o dotace EU spolupracovat.   

Považuji za nemorální, nelegální a neetické zneužití elektronické žákovské knížky k vyvolávání znepokojení a obav u rodičů, zmatku u dětí, které jsou brány jako rukojmí.  Dostala jsem během posledních dvou dnů desítky emailů s dotazy od rodičů, kteří vyjadřují  své obavy z nastalé situace. Z dostupných informací vím, že nikdo z pedagogů nerozvázal pracovní poměr z důvodu odstoupení ředitelky školy z funkce. Vyzvu zástupkyně ředitelky školy, aby neprodleně informovaly rodiče o fázi přípravy školního roku 2022/23.

Vážení rodiče, zřizovatel školy udělá vše, aby odstoupení ředitelky školy negativně neovlivnilo výuku. Konkurz na nového ředitele školy vyhlásíme neprodleně.

Musím napsat, že všechny indície, které máme, vedou k přesvědčení, že jde o snahu před volbami poškodit zřizovatele.  

Proti nepravdivým informacím se budeme bránit, pokud to bude nutné i právní cestou.

 

Dana Ullwerová

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.