Obsah stránky

POPLATKY V ROCE 2024

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Cena místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 0,80 Kč za litr odpadu.  Minimální množství je stanoveno na 60 l za 1 bydlící osobu (poplatníka) za měsíc.

Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. Stále tak platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit podle toho, jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí.

Ohlašovací povinnost (platí pouze pro nové obyvatele)

Všichni občané, kteří vlastní na území obce Vrané nad Vltavou nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, chatu, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, jsou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře: „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“  Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Vrané nad Vltavou osobně nebo elektronicky: pokladna@vranenadvltavou.cz
Informace na tel. 257 713 770

Nové odpadové známky budou na pokladně obecního úřadu vydávány přihlášeným plátcům v průběhu ledna, února a března 2024 po úhradě poplatku. Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce: 7226504/0600, VS 1345, SS: číslo objektu. 

DO 31. 3. 2024 JSOU PLATNÉ ZNÁMKY Z ROKU 2023.

POPLATEK ZA PSA

Pes u RD   200,- Kč 
Pes u RD (druhý a další)  300,- Kč
Pes - občané od 65 let  100,- Kč
Pes - občané od 65 let (druhý a další) 150,- Kč

Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce: 7226504/0600, VS 1341, SS: číslo nemovitosti (č.p. nebo č.e.)

POPLATEK ZA ÚDRŽBU HŘBITOVA

ÚDRŽBA HŘBITOVA 100,- Kč *

* U nově uzavřených smluv na 11 let je již zahrnut poplatek za údržbu na hřbitově i nájem hrobového místa.

Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce: 7226504/0600, VS: 3632 , SS: číslo hrobu dle smlouvy

POPLATEK ZA BIOODPAD

SEZÓNNÍ SVOZ (DUBEN - LISTOPAD), FREKVENCE SVOZU 1/14 dní

NÁDOBA O VELIKOSTI 120l

1.077,- Kč

NÁDOBA O VELIKOSTI 240l

1.262,- Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce: 7226504/0600, VS 1345, SS: číslo nemovitosti (č.p. nebo č.e.)

Nádoby zůstávají stejné, jen se přelepí novou samolepkou, která bude v prodeji od ledna 2024 na pokladně obecního úřadu. Novou nálepku tak můžete pořídit, až půjdete zaplatit svoz komunálního odpadu. Na to máte čas od ledna do března.

NOVÍ ZÁJEMCI SE KE SVOZU PŘIHLÁSÍ NA POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU, KDE VYPLNÍ POTŘEBNÝ FORMULÁŘ.

 

POPLATKY JE NUTNÉ UHRADIT DO 31. 3. 2024!

V případě úhrady poplatku bankovním převodem doporučujeme zaslat na e-mail pokladna@vranenadvltavou.cz avízo platby, které bude obsahovat informace o platbě (datum, čas, výše, druh poplatku) a plátci (jméno a příjmení).

Otevírací doba OÚ Vrané nad Vltavou:
pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 18:00 hod. 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.