Obsah stránky

Poplatky v roce 2023

Pro rok 2023 zůstávají ceny polatků stejné jako v roce 2022.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Cena místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 0,80 Kč za litr odpadu.  Minimální množství je stanoveno na 60 l za 1 bydlící osobu (poplatníka) za měsíc.

Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. Stále tak platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit podle toho, jak velikou nádobu a jakou frekvenci svozu si zvolí.

Ohlašovací povinnost

Všichni občané, kteří vlastní na území obce Vrané nad Vltavou nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, chatu, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt, jsou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře: „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU“ 

Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Vrané nad Vltavou osobně nebo elektronicky: pokladna@vranenadvltavou.czou@vranenadvltavou.cz
Informace na tel. 257 713 770, 257 760 351

Nové odpadové známky budou vydávány přihlášeným plátcům v průběhu ledna, února a března 2023 po úhradě poplatku. Poplatek může být uhrazen osobně na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce: 7226504/0600, VS 1345, SS: číslo objektu.

Známky budou vydávány v pokladně obce.

Do 31. 3. 2023 budou platné známky z roku 2022.

 

Ostatní poplatky

Poplatek za psa

Pes u RD                                                200,- Kč   
Pes u RD druhý a další                        300,- Kč
Pes od 65 let                                          100,- Kč    
Pes od 65 let druhý a další                  150,- Kč

Poplatek za údržbu hřbitova

Údržba hřbitova                                     100,- Kč

Úhrada poplatků

Poplatky obce Vrané nad Vltavou je možné uhradit i na bankovní účet:

Číslo účtu: 7226504/0600

Variabilní symboly:

  • poplatek za psa - 1341
  • správní poplatek - 1361
  • poplatek za zábor veřejného prostranství - 1343
  • poplatek za reklamu - 2111
  • poplatek za údržbu hřbitova - 3632

Specifický symbol:

K platbám je potřeba uvádět jako specifický symbol číslo domu nebo rekreačního objektu.

V případě úhrady poplatku bankovním převodem doporučujeme zaslat na e-mail pokladna@vranenadvltavou.cz avízo platby, které bude obsahovat informace o platbě (datum, čas, výše, druh poplatku) a plátci (jméno a příjmení).

Poplatky je nutné zaplatit do 31. 3. 2023!

Otevírací doba OÚ Vrané nad Vltavou:
Obecní úřad je otevřen pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 18:00 hod. 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.