Obsah stránky

DOKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
V ROCE 2021

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Vrané nad Vltavou

Zhotovitelem stavby: ACG – Real s.r.o.
Projektant: firma D – Plus, projektová a inženýrská, a.s.
TDI: Ing. Václav Holý
Technický dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 22 728 777 Kč
Dotace MF ČR: 18 000 000 Kč

Termín dokončení prosinec 2020, z důvodu koronaviru byl termín dokončení stavby posunut na duben 2021, včetně přesunu části alokované dotace, která měla být původně vyčerpána do konce roku 2020.

Komplexní oprava místních komunikací Na Vršku a Spojovací

Zhotovitel stavby firma: STRABAG, a.s.
Pověřený stavbyvedoucí: Bc. Josef Pouzar
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 1 706 332 Kč

Dále byly opraveny šterkodrtí nebo vápencovou drtí nezpevněné části komunikací v ulicích Ke Statku, K Dubné, Okružní, V Zahradách, opravy výtluků v komunikacích s asfaltovým povrchem proběhly především v ulicích Březovská, Ke Statku, Vltavská a U Elektrárny, asfaltovým recyklátem byla opravena komunikace v ulici Sluneční.

Na rekonstrukci komunikace v ulici Nádražní a stavbu chodníku v ulici Nádražní, byly podány žádosti o dotace, které jsme bohužel neobdrželi. V prosinci roku 2021 byla opět podána žádost o dotaci na komplexní rekonstrukci komunikace Nádražní.

Slavnostní ukončení stavby Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou – dne 26. 10. 2021

Zhotovitel stavby: Společnost ČOV Vrané nad Vltavou: sdružovala firmy SMP CZ a.s., Geosan Group a.s., ENVI – PUR s.r.o., MPC Systém spol., s.r.o.
Projektant: firma D – Plus, projektová a inženýrská a.s
Provozovatel: Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.
TDI: Ing. Petr Karas
Stavení dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 109 574 918 Kč
Dotace: 62 062 475 Kč

- Přestože se stavělo v době koronaviru, stavba probíhala dle plánu.

Autobusový terminál – kolaudace stavby říjen 2021

Projektant: firma Vyšehrad atelier s.r.o.
TDI: Ing. Václav Holý
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla vč. DPH: 15 194 565 Kč
Dotace MMR: 7 309 788 Kč

Vybranému zhotoviteli pro neplnění termínů a podmínek smlouvy, byla smlouva o dílo vypovězena a muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. To stavbu velmi komplikovalo a prodloužilo termíny ukončení realizace. Novým zhotovitelem stavby byla vybrána firma: ALSTAP s.r.o.

Oprava fasády bytového domu Rajčur včetně rekonstrukce dvou koupelen – říjen/listopad 2021  

Zhotovitel stavby: firma Nogol Ladislav
Stavební dozor obce: Jiří Krafta
Cena díla: 1 667 398 Kč bez DPH

Součástí oprav bylo sjednocení anténního systému, který realizovala firma Karel Švéda-SAT za cenu 305 000 Kč.
Žádost o dotaci na MMR byla podána, dotaci jsme neobdrželi. Stavba byla financována z rozpočtu obce. 

Rekonstrukce staré budovy mateřské školy

V druhé polovině roku 2021 byla ve zrekonstruované budově staré mateřské školy otevřena obecní knihovna, klub seniorů, zázemí zde našli i modeláři, skauti a členové ZO ČSOP 11/11 Zvoneček.

Projektová dokumentace a stavební dozor:
Jiří Krafta
Cena díla: 1 100 000 Kč bez DPH

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.