Obsah stránky

Stavba protipovodňového opatření na Dravkovském potoku

sobota, 04. červen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE

Stavba protipovodňového opatření

Na vodním toku Dravkovského potoka na pozemku parc.č. 219/22 v k.ú. Vrané nad Vltavou probíhají práce na zpevnění koryta periodické vodoteče, až po ústí stávajícího potrubí. Jedná se o protipovodňové opatření v místech bývalé skládky. Voda z původního potrubí zde stékala při přívalových deštích po příkrém nezpevněném svahu a dlouhodobě narušovala jeho stabilitu.  Zpevněním svahu dojde k jeho stabilizaci a usměrnění toku vody do koryta Dravkovského potoka.

Stavbu provádí firma Project plus Klatovy, s.r.o.

Dotaci na stavbu poskytl Státní zemědělský intervenční fond z programu rozvoje venkova ve výši 2,7 mil Kč.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.