Obsah stránky

Stručný přehled nejvýznamnějších investic v předchozích dvou volebních obdobích a priority obce do budoucna

pondělí, 22. leden 2024 | ZPRÁVY Z RADNICE

Stručný přehled nejvýznamnějších  investic v  předchozích dvou volebních obdobích a   priority obce do budoucna

Investice ve volební období 2014 - 2018 cca 80 mil. Kč

Výstavba vodojemu – 10 mil. Kč, rekonstrukce vozovky v ulici U Školy – 8,6 mil. Kč, kanalizace v ulici Březovská, vodovod ve Skochovicích a vodovod v ulici Březovská – 25 mil. Kč, rozšíření vodovodu a kanalizace Na Kodlíči – 25 mil. Kč, rekonstrukce vozovky v ulici Polní – 12 mil. Kč. Společně s obcí Březová-Oleško byla zprovozněna nová autobusová linka 445.

Investice ve volebním období 2018-2022 cca 226 mil. Kč

Protipovodňové opatření na Dravkově – 4,5 mil. Kč,  víceúčelového hřiště v areálu SK – 4,5 mil. Kč, nová mateřská škola – 65 mil. Kč, nová ČOV – 110 mil. Kč, autobusový terminál – 15 mil. Kč, opravy staré MŠ + Rajčuru – 3,1 mil. Kč, půdní vestavba  základní školy – 24 mil. Kč

Mezi hlavní zdroje financování obce patří příjmy daňové, jejich výše se odvíjí především od počtu trvale přihlášených obyvatel. V předchozích dvou volebních  obdobích to bylo kolem 45 mil./rok. Bez dotací bychom takovéto investice nemohli realizovat, za poslední dvě volební období to bylo cca neuvěřitelných 300 mil. Kč. Nikdy předtím obec neinvestovala v takovéto výši. Prioritami v prvním volebním období byla výstavba kanalizační a vodovodní sítě,  rekonstrukce komunikací. Ve druhém volebním období to byly investice do školství - výstavba nové mateřské školky, půdní vestavba v základní škole. Bez těchto investic bychom měli dnes velký problém s nedostatečnou kapacitou školských zařízení. Na všechny stavební akce musí být zpracovaná projektová dokumentace, vydané stavební povolení např. zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na rekonstrukci silnice do Skochovic trvalo pět let. Největší investicí byla výstavba nové ČOV s kapacitou 5 000 obyvatel. Jednalo se o zásadní investice do budoucnosti obce.

Současné priority

 • Zahájení stavby chodníku v ulici Nádražní. Příští týden proběhne první schůzka zhotovitele s obcí a zástupci Čezu a Cetinu, aby byl zkoordinován postup prací.
 • Vybudování kanalizační a vodovodní sítě v ulicích Akátová, Větrná, Ke Zvoli, za OÚ, Nad roklí, Sluneční, Spojovací, v roce 2023 byla podána žádost o dotaci.
 • Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby komunikace a parkovišť v části ulice Nádražní. Předpokládaná výše investice na stavbu komunikace včetně chodníku a parkovišť v ulici Nádražní je 20 mil. Kč.
 • Podání žádosti o dotaci na stavbu komunikace, parkovišť a chodníků v ulici U Elektrárny. Předpokládaná výše investice cca 50 mil. Kč, bez dotací nejsme schopni vše ufinancovat z vlastních zdrojů.
 • V první polovině letošního roku bude zahájena modernizace odborných učeben v základní škole, podařilo se mi získat dotaci ve výši 24 mil. Kč, celková investice bude 30 mil. Kč.  
 • Je naplánováno nové podání žádosti o dotaci na stavbu sportovní haly.
 • Další prioritou je dlouhodobě zabezpečení dostatku pitné vody pro celou obec - stavba přivaděče pitné vody. Jde o společnou akci pěti obcí mikroregionu za více než 200 mil. Kč, kde náš podíl bude činit cca 30 mil. Kč. Žádost o dotaci byla podána.
 • Podání žádosti o stavební povolení na stavbu kanalizační a vodovodní sítě v části obce „Nová Březová“.
 • Pokračování v přípravě na rekonstrukci sběrného dvora – podání žádosti o dotaci.
 • Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení na vybudování zpevněných komunikací v ulici v ulicích Akátová, Větrná, Nad Roklí, Rovná, Sluneční, Spojovací.
 • Další investice mohou být vyvolané i neočekávanými událostmi typu přírodních katastrof, havárií. Nejsou uvedeny drobné investice do oprav a rekonstrukcí.

Dotazy, připomínky je možné  komunikovat kdykoli po telefonické domluvě osobně.  

Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.